Kontakt : w sprawach programu oraz współpracy 

Telefon : 68 41 43 155