Głoś i Nauczaj-program

Celem kursu jest nabycie umiejętności, które będą dawały dobre podstawy do poprowadzenia dowolnego spotkania online [webinaru], czy to jednostkowego spotkania (np. nauczania) czy serii spotkań (np. rekolekcji, seminarium, kursu czy spotkań warsztatowych).
Zagadnienia programu koncentrują się wokół przygotowania treści przekazu, technik prezentacji oraz moderacji, obsługi technicznej oraz organizowania spotkań online.
Zajęcia składają się z krótkich wprowadzeń tematycznych, ćwiczeń oraz z próbowania swoich nowych umiejętności w zakresie:

Przygotowanie treści przesłania
– jak przygotować treść inspirującego przekazu/nauczania
– jak uporządkować przekaz, aby był dobrze przyjmowany przez słuchaczy
– jak wzbogacić przesłanie przykładami, ilustracjami, opowieściami

Techniki prezentacyjne
-jak rozwinąć w sobie mocny głos oraz poprawną dykcję
-jak stosować mowę ciała w prowadzeniu spotkań online
-jak wizualizować treść przekazu
> jak pracować ze slajdami w PowerPoint,
> jak wykorzystać rysunek modelowy
> jak dobierać zdjęcia
> jak wykorzystać wideo

Moderacja spotkania online
– jak zaplanować przebieg spotkania
– co prezenter powinien wiedzieć o swoich słuchaczach
– jak pokonać barierę ekranu komputera i nawiązać kontakt z uczestnikami spotkania online
– jak występować przed web-kamerą oraz jak mówić do mikrofonu
– jak i kiedy odpowiadać na pytania/komentarze
– jak radzić sobie z trudnymi/złośliwymi uczestnikami spotkania
– jak motywować słuchaczy do aktywnego udziału, jak zadawać pytania,
– jak zbudować swoją wiarygodność,
– jak radzić sobie z tremą przed wystąpieniem
– jak pozyskać i utrzymywać uwagę uczestników na treści przekazu

Obsługa pokoju konferencyjnego
– jak sprawnie opanować i w pełni wykorzystywać funkcje pokoju konferencyjnego
– jak radzić sobie z ewentualnymi trudnościami technicznymi w trakcie spotkania
– jak nagrywać przebieg spotkania oraz jak i gdzie udostępnić jego zapis
– jak udostępniać materiały szkoleniowe

Organizacja spotkania
– jak prowadzić akcję informacyjną, zapraszającą do uczestniczenia w programie online
– jak informować uczestników, co muszą oni wiedzieć, aby zarejestrować się oraz zalogować do pokoju konferencyjnego, jak i kiedy przypominać im o spotkaniu.
– co robić z uczestnikami, którzy się zgłosili a nie przyszli na spotkanie, czy i kiedy udostępniać im nagranie webinaru
– jak przygotować swoją własną check listę organizacyjną

Najbliższy termin 14.11- 20.11.2012

Plan zajęć
Cały program będzie prowadzony przez Internet (sesje na żywo oraz nagrania wideo) i będzie realizowany poprzez uczestnictwo:
– 1) w webinarach tematycznych (3 x 90 minut)
– 2) ćwiczeniach indywidulanych,
– 3) forum dyskusyjnym

1. WEBINARY,
Podczas webinarów, omawiane będą, w formie wykładów, główne zagadnienia seminarium.
W trakcie spotkań uczestnicy będą mieli możliwość, na bieżąco zadawania pytań, komentowania oraz wykonywania krótkich ćwiczeń.
Planowane terminy webinarów:
1 sesja > 14.11, środa, godzina 19:45 – 21:15
2 sesja> 17.11 sobota, godzina 10:00 – 11:30
3 sesja> 20.11 wtorek, godzina 19:45- 21:15

(w przypadku niemożności uczestniczenia na żywo,
będzie istniała możliwość odsłuchania nagranego spotkania)

2. ĆWICZENIA INDYWIDUALNE
Ćwiczenia indywidualne, będą wykonywane pomiędzy głównymi sesjami,
w dogodnym dla uczestników czasie.
Do każdego ćwiczenia są przygotowane instruujące wprowadzenia, nagrane na wideo oraz w formie elektronicznej (PDF oraz jako dokumenty tekstowe).
Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymuje indywidualny dostęp do materiałów wideo oraz do tekstów, które są dostępne, do odtwarzania oraz do pobrania, na dedykowanej stronie.
Dostęp do wszystkich materiałów (włącznie z webinarami) będzie możliwy również po zakończeniu seminarium (w dowolnym czasie,przez okres dwóch miesięcy od zakończenia seminarium)

3. FORUM DYSKUSYJNE
Na czas trwania seminarium, jak również po jego zakończeniu jest uruchomione forum dyskusyjne uczestników, na którym będzie można umieszczać pytania,
komentarze oraz uwagi związane z przerabianymi zagadnieniami.

Wymagania techniczne
Do udziału w programie wystarczy posiadanie komputera z przeglądarka internetową
(najlepiej z najbardziej aktualną jej wersją) oraz podłączonymi głośnikami (albo słuchawkami).
To wszystko!

Platforma wideokonferencyjna
W trakcie kursu będzie istniała możliwość przetestowania pokoju konferencyjnego firmy GVO (przez 7 dni, za 3 zł). Jest to ta sama platforma, którą wykorzystujemy do prowadzenia zajęć Akademia Liderów Online.

Koszt uczestnictwa
Koszt uczestnictwa w seminarium Głoś i Nauczaj Online wynosi – 150 zł
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego przesłany zostaje mail z danymi do przelewu bankowego (tymczasowo jest to jedyna forma płatności).
Po dokonaniu wpłaty uczestnik dostaje login z hasłem dostępowym do pokoju wideokonferencyjnego.

 

Formularz zgłoszeniowy

Pola z gwiazdką (*) są obowiązkowe

1. Wybór kursu / seminarium


2. Informacje ogólne


3. Pozostałe informacje

4. Wysyłanie formularza

captcha