3. Sztuka Komunikacji Wizualnej

Żyjemy w świecie przesytu informacji! Przesyt ten wytworzył w nas odporność na przyjmowanie informacji. Każdy, kto chce się efektywnie dzielić swoim wartościowym przesłaniem, w świecie informacyjnego natłoku, musi posługiwać się językiem, który w  p r o s t y  sposób potrafi pozyskać uwagę odbiorców oraz pozwoli im z o b a c z y ć  i doświadczyć  treść przekazu.

 

I tak jak 2000 lat temu, Wielki Mistrz komunikacji przybliżał tajemnice Swojego Królestwa językiem obrazów  oraz n a r r a c j i , tak i dziś, ten sposób wizualnego komunikowania nauka i marketerzy potwierdzają, jako najbardziej skuteczną formę przekazu !

Jeżeli jedną z podstawowych sprawności lidera jest umiejętność komunikowania, to bez względu na treść przekazu(czy jest to przesłanie, kierunek, wizja czy też motywacja do działania), gdy chce on być skutecznym w swojej posłudze, powinien wzbogacić swój arsenał o umiejętności swobodnego posługiwanie się językiem wizualnym. Dotyczy to tym bardziej liderów i osób, które angażują się w różnorodne dzieła oparte na ewangelicznym przesłaniu.

Program Akademii Liderów cały jeden moduł warsztatowy przeznacza na uczenie się komunikowania opartego na języku wizualnym. Znajomość takiego obrazowego oraz narracyjnego przekazu można wykorzystać nie tylko w posłudze czy pracy, ale również w życiu osobistym.

Warsztatowy program Sztuki Komunikacji Wizualnej skupia się na rozwijaniu umiejętności w zakresie :

1. posługiwania się metodami „myśl(i) pokazuj” ; są to metody myślenia wizualnego, które aktywizują własną wyobraźnię twórczą,

2. posługiwania się narzędziami „opowiadaj i pokazuj” ; są to narzędzia do wizualnej prezentacji przekazu,

3. posługiwania się metodą „pokazuj i działaj”; metoda wykorzystująca komunikację wizualną w pracy zespołowej nad projektami dzieł/inicjatyw/programów.

A oto co może dać Tobie udział w zajęciach Sztuka Komunikacji Wizualnej:

  • zapoznasz się z językiem wizualnym, dzięki któremu z większą łatwością będziesz mógł porządkować treści swojego przekazu/pomysły/idee, nadać im przejrzystą strukturę oraz komunikować je w bardziej namacalny, widoczny sposób,
  • poznasz proste zasady posługiwania się rysunkiem symbolicznym i modelowym,
  • zobaczysz jak wykorzystywać metodę „mapowania” myśli, która świetnie się sprawdza, jako narzędzie pomagające w przygotowaniu dowolnej prezentacji, albo do opracowania dowolnego projektu,
  • rozwiniesz swoją kreatywność oraz pobudzisz działanie swojej wyobraźni twórczej,
  • nauczysz się jak wykorzystywać narracje oraz metaforę w przekazie swojego przesłania; pomogą tobie one, aby abstrakcyjne, trudne do pojęcia koncepty ukonkretnić i unaocznić,
  • zobaczysz jak podczas prezentacji wykorzystywać proste w użyciu, łatwo dostępne rekwizyty, służące jako ilustracje do przesłania,
  • poznasz najnowsze trendy w przygotowaniu prezentacji w programie Power Point , zobaczysz jak przy pomocy tego programu można:

– złożone informacje przekazać w prosty, zrozumiały sposób,

– a do tego jak właściwa struktura twojej prezentacji może pomóc odbiorcom zapamiętać całą treść prezentowanego przekazu

  • …a co najważniejsze, jeżeli masz na sercu dzielenie się przekazem inspirowanym ewangelicznym przesłaniem, to zobaczysz jak te wszystkie metody, techniki czy narzędzia zastosowane we właściwym duchu służą w dziele nowoczesnej ewangelizacji.

Najbliższy termin warsztatów

1-2.grudzień 2012 Dubiecko k.Przemyśla > informacje