Akademia Ignis Dei

   strefa powołania

Każda osoba jest powołana przez Boga do zrealizowania unikalnego celu swojego życia. To jedno unikalne powołanie wyraża się w różnorodnych, ale dopełniających się ekspresjach:

  • w powołaniu do głoszenia
  • w powołaniu do służenia potrzebującym
  • w powołaniu do relacji
  • w powołaniu do kreowania kultury
  • w powołaniu do bycia wiernym zarządcą dóbr

aby żyć pełnią swojego powołania należy w zrównoważony sposób rozwijać się w tych różnorodnych ekspresjach. 

Program Akademii Ignis Dei został przygotowany w taki sposób, aby uczestnicy mogli wejść w głębszą świadomość unikalnego celu swojego życia  a jednocześnie żeby mogli rozwijać umiejętności do jego realizowania.

Dla członków wspólnot program Ignis Dei ma się integralnie wpisywać w obecną formację duchową; o ile formacja duchowa służy pogłębianiu relacji z Bogiem o tyle program Ignis Dei ma pomóc realizować życiowe posłannictwo indywidualnych jej członków.

Program Ignis Dei opiera się na koncepcie zintegrowanego powołania.

Program Akademii Ignis Dei jest realizowany w sześciu dopełniających się modułach – [jedno-dwu dniowych], prowadzonych metodą warsztatową [stacjonarnie oraz przez internet]. Nazwy modułów wskazują na rozwijanie różnych aspektów tego samego osobistego powołania.

Moduł 1 - Powołani i Posłani [warsztaty zarządzania sobą]
Moduł 2 - „Powołani do inspirowania” [warsztaty inspirowania]
Moduł 3 - Powołani do przemawiania” [warsztaty przemawiania]
Moduł 4 - Powołani do tworzenia” [warsztaty kreatywności]
Moduł 5 - „Powołani do zarządzania” [warsztaty edukacji finansowej]
Moduł 6 - „Powołani do relacji” [warsztaty komunikacji]

Moduł 1. „Powołani  i Posłani” [warsztaty zarządzania sobą]

Powołaniem można żyć, albo się z nim mijać! Wyznaczony przez Boga życiowy CEL nie realizuje się automatycznie; należy go rozpoznać i w wolności nakierowywać na niego całe swoje życie.  Jako wierzący jesteśmy zachęcani do -  „Przypatrzcie się powołaniu waszemu!

Program „Powołani i posłani” pomaga lepiej poznać siebie, swoją tożsamość oraz to, w co zostaliśmy  wyposażeni i do czego uzdolnieni; dzięki temu można rozpoznać i określić niepowtarzalny cel dla swojego życia, można pogłębić świadomość swojego powołania i posłania Poprzez praktyczne zajęcia uczymy się w jaki sposób nadawać sobie kierunek oraz co należy robić, żeby żyć w zgodzie z Bożym powołaniem.

                            --- Żyj świadomy celu ---

Moduł 2. „Powołani  do inspirowania” [warsztaty inspirowania]

Każda osoba posiada znaczący GŁOS. Wyraża się on w unikalnym „przesłaniu-dla-świata” mającym inspirować do nadziei i wiary, niosącym rozwiązania i odpowiedzi tym, którzy tego potrzebują. Indywidualne „przesłanie-dla-świata” zostało nam dane i zadane stanowiąc integralną część powołania.

Program „Powołani do Inspirowania” pomaga nie tylko określić osobiste „przesłanie-dla-świata” ale także znaleźć właściwe formy jego ekspresji. Przy okazji uczestnicy pogłębiają świadomość swojego posłania-do-świata.

                            --- Inspiruj do zmian ---

Moduł 3. „Powołani  do przemawiania” [warsztaty przemawiania]

Głoście!”, „nauczajcie!” to wezwanie dla każdego ucznia Chrystusa. Jednak, aby móc skutecznie docierać z przesłaniem do współczesnych odbiorców należy posiadać umiejętność swobodnego, wiary-godnego przemawiania i wizualnego prezentowania.

Program „Powołani do Przemawiania” pomaga wyrobić praktyczne umiejętności występowania na forum, rozwija swobodę, pewność i wiarygodność w publicznym przemawianiu i prezentowaniu przekazu.

                            --- Przemawiaj wiarygodnie ---

Moduł 4. „Powołani do tworzenia” [warsztaty kreatywności]

Istotnym uzdolnieniem, które Bóg złożył w każdej osobie jest możliwość kreowania nowych rzeczy, których jeszcze nikt nie stworzył, rzeczy niepowtarzalnych na miarę linii papilarnych. Twórczość nie została zarezerwowane dla artystów, każdy z nas jest w stanie wnieść COŚ wyjątkowego, jakieś NOVUM do kultury, sztuki, nauki, pracy czy do życia codziennego.

Program „Powołani do Tworzenia” pomaga odkrywać i rozwijać osobistą kreatywność, daje możliwość znalezienia własnych twórczych ekspresji; pokazuje jak być kreatywnym w życiu prywatnym, pracy, służbie czy biznesie.

                            --- Twórz rzeczy nowe ---

Moduł 5. „Powołani  do zarządzania” [warsztaty edukacji finansowej]

Przypowieść o talentach pokazuje jak wierność w zarządzie finansami jest kluczem otwierającym drzwi do prawdziwych dóbr. Bycie Wiernym Zarządcą, który odpowiedzialnie pomnaża, dzieli i rozdaje powierzona mu dobra materialne jest warunkiem do życia w obfitości i w zgodzie z powołaniem.

Program „Powołani do Zarządzania”  uczy jak zarządzać osobistymi finansami,  kierując się biblijnymi zasadami Bożej ekonomii, tak aby móc doświadczać obfitości życia; na duchowym i na materialnym plusie.

                            --- Zarządzaj finansami po bożemu ---

Moduł 6. „Powołani  do relacji” [warsztaty komunikacji]

Bez względu na indywidualne powołanie, każdy z nas żyjąc wśród ludzi jest posyłany do ubogacania i do bycia ubogacanym przez innych. Czy to w rodzinie, w pracy czy we wspólnocie Kościoła mamy odpowiedzialność tworzenia relacji, w których mamy się wzajemnie budować. Jakość relacji, w głównej mierze  zależy od jakości komunikacji, od tego czy potrafimy się słuchać, zrozumieć i porozumieć. Od tego czy posługujemy się językiem budującym.

Program „Powołani do Relacji”  uczy umiejętności uważnego słuchania, przyjmowania komunikatów bez uprzedzeń, posługiwania się mową zachęty oraz komunikowania, które prowadzi nie tylko do lepszego zrozumienia i porozumienia się ale ostatecznie do budowania.

                            --- Porozumiewaj się budująco ---

Krzysztof Najdowski. Żonaty, dwójka dzieci. Absolwent wydziału filozoficznego KUL w Lublinie. Studiował także w Desmond Jones School of Mime and Physical Theatre w Londynie. W latach 1990-2009 współpracownik Katolickiego Instytutu Misyjnego ICPE w Niemczech. Współpracownik międzynarodowej firmy szkoleniowo cosultingowej XPAND. Autor i trener licznych programów szkoleniowych, m.in. : Sztuka Inspirowania, Nadaj Życiu Kierunek, Mowa Ciała w Prezentacjach, Komunikacja Wizualna, Kurs Twórczego Przekazu, Letnia Szkoła Pantomimy, Rekolekcje Teatralne, Akademia Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji. Organizator Internetowego Kursu Zarządzania Finansami „Z Wiarą o Finansach”. Obecnie rozwija nowo powstającą inicjatywę Akademii Powołania Ignis Dei.]Swoją działalność szkoleniową, artystyczną oraz misyjną prowadził w 26 krajach oraz wielu miastach Polski. Prowadzi zajęcia  w seminariach duchownych oraz na Ogólnopolskiej Szkole Ewangelizatorów.Zaangażowany w poznańską wspólnotę „ Poznanie Jezusa”.

      Weź udział w programie

Akademia Ignis Dei

2020 | Poznań/Bąblin

2020 | Warszawa

Jeżeli chcesz wziąć udział w programie Ignis Dei prosimy pozostawić swoje dane, na które wyślemy szczegółowe informacje.

Formularz kontaktowy