„Wiarygodny Mówca” - kurs dla nauczających i głoszących - liderów, którym zależy aby ich przemawianie inspirowało wiarę i budowało wspólnotę wierzących.

Zadaniem przemawiającego lidera, gdy głosi czy naucza jest inspirowanie słuchaczy do żywej wiary i do praktycznego jej stosowania. Umiejętności takiego przemawiania można się nauczyć. Służą temu zajęcia kursu „Wiary-godny Mówca”, które:

  • uczą jak komunikować ewangeliczny przekaz, aby rodził w słuchaczach wiarę
  • pokazują jak sprawnie przygotować inspirującą narrację
  • dostarczają pomoce ilustrowania ewangelicznego przekazu
  • wyrabiają praktyczne umiejętności występowanie na forum
  • rozwijają swobodę, pewność i wiarygodność w publicznym przemawianiu
Kurs jest realizowany w dwóch wersjach:
1. Zaawansowany - trzy jednodniowe moduły szkoleniowe - opis poniżej

2. Podstawowy - program jednodniowy - 
Najbliższy termin - - informacje i zgłoszenia

Wiarygodny Mówca - program zaawansowany - informacje

Moduł 1 - Sztuka Swobodnego Przemawiania [zorientowany na wyrażaniu Słowa poprzez mowę ciała i głos]
Moduł 2 - Sztuka Narracji [zorientowany na wyrażaniu Słowa w inspirującej narracji]
Moduł 3 - Sztuka Ilustrowania Przekazu [zorientowany na wizualizowaniu Słowa]

Moduł 1. Sztuka Swobodnego Przemawiania- słowem, gestem i głosem

Komunikacja niewerbalna gestami, mimiką, postawami ciała oraz intonacją głosu ma ogromny wpływ na to czy słowo jest dobrze usłyszane, zrozumiane i przyjmowane. Często mówcy nie zdają sobie sprawy z tego jak ich mowa ciała osłabia moc głoszonego przez nich słowa. Świadome wykorzystywanie mowy ciała, w której mówca dba o spójność słowa, gestu i głosu pomaga słuchaczom skupić się na treści przesłania, a jednocześnie powoduje, że mówca może się czuć pewnie i swobodnie.

W programie warsztatów uczymy m.in.
- jak spójnie przemawiać słowem, gestem i głosem
- jak wykorzystywać gestykulację obrazową do lepszego unaocznienia odbiorcom przekazu,
- jak przy pomocy gestów pokazywać idee, działania, określenia, emocje, postawy, o których mówimy
- jak nawiązać i utrzymać dobry kontakt wzrokowy z publicznością,
- jak modulować głosem oraz jego siłą, aby głoszona treść była wyraźnie słyszalna,
- jak posługiwać się gestami, aby rozwijać w sobie pewność siebie i swobodę komunikowania,
- jak przyjmować postawy, które rodzą wiarygodność oraz poczucie zaufania u słuchaczy
- jak radzić sobie z tremą
- jak radzić sobie z pytaniami, kiedy i jak zadawać pytania


Podczas warsztatów prezentowane i ćwiczone sposoby komunikacji niewerbalnej odniesione są do kontekstu głoszenia i nauczania w ramach posług prowadzonych przez i we wspólnotach.

W Module 1 akcent położony jest na: techniki przemawiania, świadomość głosu i ciała; autentyzm, swoboda i pewność siebie; nawiązanie kontaktu ze słuchaczami.

Moduł 2 . Sztuka Inspirującej Narracji

Przemawianie może być o tyle inspirujące dla słuchaczy o ile mówca zdoła ich przekonać, że przesłanie jest dla nich.
Zbyt często przepowiadanie sprowadza się do informowania, do przytaczania obiektywnych prawd, czy historycznych faktów.
Ażeby inspirować do wiary mówcy powinni prezentować Słowo tak, aby było ono usłyszane w sercu słuchacza.
Jednym z lepszych sposobów na to, aby słuchacze doświadczyli, że Słowo jest dla nich, to pozwolić im poczuć, że mają ważne zadanie do spełnienia w historii swojego oraz innych ludzi zbawienia.

W programie warsztatów uczymy   m.in.
- jak określić przesłanie przemowy według metody trzech kroków „co- komu- po co”
- jak przygotować narrację, aby słuchający czuli, że głoszone Słowo, jest skierowane dla nich
- jak przygotować narrację według klucza „słuchacz-bohaterem”, odgrywającym główną rolę w przemówieniu
- jak przygotować przesłanie „skrojone-na-miarę”, aby docierało do różnych grup wiekowych
- jak z chaosu dobrych idei wydobyć przesłanie i wyrazić je w logicznej strukturze przemowy
- jak wzbogacić narrację przykładami, metaforą, historiami, świadectwami
- jak zaangażować słuchaczy w trakcie przemawiania
- jak suche informacje zamieniać w ciekawe opowiadania
- jak nawiązać kontaktu z publicznością

W Module 2 akcent położony jest na: scenariuszu narracji, metody sprawnego tworzenia przemowy, rozumienie potrzeb odbiorców i ich roli w przemowie.

Moduł 3. Sztuka Ilustrowania Przekazu

Podobnie jak 2000 lat temu, Wielki Mistrz komunikacji przybliżał tajemnice Swojego Królestwa językiem obrazów, tak i dziś, ten sposób wizualnego komunikowania nauka potwierdza, jako najbardziej skuteczną formę przekazu. Przekaz słowny ma moc, ale … odpowiednio zilustrowany efektywniej dociera do słuchaczy, pomaga im zobaczyć, lepiej zrozumieć i zapamiętać treść. 

W programie warsztatów uczymy m.in.
- jak dopełnić słowny przekaz ilustrującymi go pomocami wizualnymi
- kiedy posługiwać się wizualizacją, a kiedy jej unikać
- jak powinien wyglądać scenariusz prezentacji, która przybliża przekaz (a nie zaciemnia go)
- metoda sprawnego przygotowywania prezentacji
- podstawy języka wizualnego
- jak zilustrować swoją przemowę wykorzystując:
+ modelowe rysowanie,
+ rekwizyty,
+ wideoklipy
- kiedy i jak stosować foto-opowiadania
- jak wykorzystać proste ilustrujące przekaz scenki (mimiczne)
- jak zaangażować młodszą widownię do wspólnego wizualizowania przekazu
- jak spójnie połączyć przekaz słowny, gesty i pomoce wizualne
- kiedy i jak stosować prezentacje w Power Point 


Podczas warsztatów prezentowane i ćwiczone sposoby komunikacji wizualnej odniesione są do kontekstu głoszenia i nauczania w ramach posług prowadzonych przez i we wspólnotach. 

Metoda zajęć
W zakres każdego modułu wchodzą: 
- wprowadzenia tematyczne
- demonstracje technik przemawiania oraz metod przygotowania
- wykonywanie praktycznych ćwiczeń
- przygotowywanie przemówień
- prezentacje na forum grupy
- udzielanie informacji zwrotnych 

Między poszczególnymi modułami uczestnicy mają możliwość wprowadzania w praktykę umiejętności nabywanych podczas warsztatów. Prowadzone są uzupełniające e-wykłady , czyli webinaria tematyczne z zakresu wystąpień publicznych 
Istnieje też forum online, na którym kursanci mogą się dzielić swoimi doświadczeniami i zapytaniami.

Krzysztof Najdowski. Żonaty, dwójka dzieci. Absolwent wydziału filozoficznego KUL w Lublinie. Studiował także w Desmond Jones School of Mime and Physical Theatre w Londynie. W latach 1990-2009 współpracownik Katolickiego Instytutu Misyjnego ICPE w Niemczech. Współpracownik międzynarodowej firmy szkoleniowo cosultingowej XPAND. Autor i trener licznych programów szkoleniowych, m.in. : Sztuka Inspirowania, Nadaj Życiu Kierunek, Mowa Ciała w Prezentacjach, Komunikacja Wizualna, Kurs Twórczego Przekazu, Letnia Szkoła Pantomimy, Rekolekcje Teatralne, Akademia Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji. Organizator Internetowego Kursu Zarządzania Finansami „Z Wiarą o Finansach”.
Obecnie rozwija nowo powstającą inicjatywę Akademii Powołania InPlus.edu.pl [ www.inplus.edu.pl ]
Swoją działalność szkoleniową, artystyczną oraz misyjną prowadził w 26 krajach oraz wielu miastach Polski. Zajęcia o podobnym do „Wiarygodny Mówca” zakresie tematycznym prowadził także w seminariach duchownych oraz prowadzi zajęcia na Ogólnopolskiej Szkole Ewangelizatorów.

             Weź udział w kursie

Wiarygodny Mówca- program jednodniowy

 |PL

             Zorganizuj Kurs

Jeżeli jesteś zainteresowany/a, aby kurs"Wiarygodny Mówca" był zorganizowany na Twoim terenie, to jest to świetny pomysł! Skontaktuj się z nami, aby się dowiedzieć w jaki sposób możemy to razem zrobić.

Formularz kontaktowy